KPUS

Дать


Іскромьотная "Пєснь об санкциях" на лубочном гонєвє з Московщини супроводжувалося демонстрацією вовлєчонних обличь-одобрямс.
Привіт Вєнєлорак і повсталим з тиражу "Кролєгам" (ними був явлений просто зразок виразу облич придурченків, еталон хохла для русского екрана). Значок чєкіст-отлічнік заслужил кал-анал "Чєво інтєрзволітє?"
 

KPUS

Повторєньє, мать

 

Все ж таки на тамтешній горі сидять дофіга містиків. Отже, вибираємо будинок зі схожою фактурою сталінського фасаду, і починаємо таким же лазером відшіптувати Майдан! Аненербе, ...мльть)
 
KPUS

Унтєрменшам нє нужно

Радио Свобода, Алексей Малашенко: ...И классический пример – это, конечно, Лукашенко. ...выяснилось, что это очень большой прагматик, и он не будет жертвовать во имя идеологии, каких-то евразийских игр национальными интересами Белоруссии. Ведь мы в эти последние месяцы почувствовали, как никогда, что Белоруссия – это, наверное, нация, народ. Хотя я не вижу никакой разницы между русскими и белорусами, но, тем не менее, мы вынуждаем их нашей глупостью, нашей бездарностью превращаться в государство-нацию. Может быть, им это даже не нужно.

Цивілізованниє антіпутінскіє ліца Россіі:
Налічіє бєлорусской государствєнності і национального самосознанія єсть рєзультат ошибочной, слішком откровєнной, політікі россійского руководства. Крємль должен бить подвєргнут крітікє імєнно за провал благого дєла – стіранія с ліца зємлі ідентічностєй мєшаюшіх Россіі занять справєдлівоє равноє мєсто в мірє срєді прєкрасних Франций. І ето прі полном отсутствіі разніци мєжду русскім і бєлорусом – ето вам нє нємци, у которих трі ногі!
 

KPUS

Отрапопортовался о Боснієзациі

KPUS

Купіть Україну у сні й наяву.

Павел Гусев: ...виновата прежде всего... Россия в том, что 10, 8, 12 лет назад мы с вами не захотели заниматься... мы проворонили Украину. Вместо того, чтобы понимать, что это... партнер, который тебе создает некие буферные зоны,.. Партнер, который тебе нужен как... независимая страна, но она тебе нужна. Что нужно делать было?.. вкладывать туда деньги, вкладывать  деньги в политические партии, если нужно, вкладывать деньги в президента, если нужно, давать деньги в виде дешевого газа, в виде закупок, размещать российские заказы, притягивать Украину к себе.

Елена Рыковцева: Покупать в хорошем смысле слова.

Павел Гусев: Я этого не назвал, но так оно и есть. И тогда ни о каких других, налево, направо, уход, не уход, вообще разговора не было бы.

І сідєлі би хахли как мілєнькіє на попє ровно, пока Вєлікая Страна добівалась би справєдлівого мєста в Європє і мірє. Хотя ми, конєшно, всьо так і дєлалі, і прі Міхалсєргєїчє, і прі Борісніколаїчє: і партіїї покупалі, і прєзідєнтов - да што уж там - самі іх і создавалі. Што же пошло нє так?

А глаза у цивілізованного московского комсомольца такіє інтєллігєнтниє-інтєллігентниє: